GDPR


Vážení zákazníci a obchodní partneři,

velmi si vážíme vaší přízně a vzhledem k tomu, že 25. 5. 2018 vstoupí v platnost Obecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR), které aktualizuje pravidla pro zpracování osobních údajů, tak i my vás chceme srozumitelně informovat co to pro vás znamená. Jde o vaše údaje, které máme v databázi H2 World Health & Beauty Company s.r.o.. Své údaje jste nám poskytli v rámci objednávky našich produktů na eshopu www.h2world.world, registrací do bonusového programu h2word.tapfiliate.com, přihlášením se do newsletteru, telefonicky nebo emailem. 

Jako správce shromažďujeme a nakládáme s těmito údaji a z těchto důvodů:
- pro potřeby zasílání objednaných produktů, potřebujeme vaše jméno, příjmení, adresu, email a telefonní číslo, 
- pokud se registrujete do našeho bonusového programu, potřebujeme pro výplatu vašich provizí kromě výše uvedeného i číslo vašeho bankovního účtu, abychom vám mohli poslat získané bonusy,
- všechny výše uvedené údaje potřebujeme pro vedení účetnictví a vystavování faktur
- vaše údaje předáváme třetím stranám pouze pro účely doručení vaší zásilky a zpracování účetnictví

H2 World Health & Beauty Company s.r.o. přijímá veškerá technická, organizační a bezpečnostní opatření, aby chránila vaše údaje proti manipulaci, ztrátě, zničení a zásahu nepovolaných osob. Naše bezpečnostní opatření se s vývojem technologií neustále zlepšují.

Vstoupíte-li na naše webové stránky, zaznamená se IP adresa, cookies jsou malé datové soubory, které jsou odesílány do vašeho prohlížeče z webu, který navštívíte. Jsou uloženy na vašem pevném disku. Cookies nám pomáhají rozpoznat ty návštěvníky (resp. jejich PC), kteří již navštívili naše stránky či viděli náš inzerát. Mají proto pro nás zásadní význam a pomáhají nám zlepšit obsah a vzhled našich stránek. Cookies můžete kdykoliv smazat ve svém internetovém prohlížeči.

Kdykoliv můžete ukončit odběr našich e-mailů stisknutím odhlašovacího odkazu v patičce každého zaslaného e-mailu. Kdykoliv nás můžete kontaktovat a o smazání svých údajů požádat.

Vaše práva v souvislosti s ochranou osobních údajů

V souvislosti s ochranou osobních údajů máte řadu práv. Pokud budete chtít některého z těchto práv využít, kontaktujte nás prosím prostřednictvím e-mailu: info@h2world.world

Máte právo na informace, které je plněno již touto informačním emailem se zásadami zpracování osobních údajů.

Díky právu na přístup nás můžete kdykoli vyzvat a my Vám doložíme ve lhůtě 30 dní, jaké Vaše osobní údaje zpracováváme a proč.

Pokud se u Vás něco změní nebo shledáte své osobní údaje neaktuální nebo neúplné, máte právo na doplnění a změnu osobních údajů.

Právo na omezení zpracování můžete využít, pokud se domníváte, že zpracováváme Vaše nepřesné údaje, domníváte se, že provádíme zpracování nezákonně, ale nechcete všechny údaje smazat nebo pokud jste vznesl(a) námitku proti zpracování. Omezit můžete rozsah osobních údajů nebo účelu zpracování. (Např. odhlášením z newsletteru omezujete účel zpracování pro zasílání obchodních sdělení.)

Právo na přenositelnost

Pokud byste chtěli své osobní údaje vzít a přenést k někomu jinému, budeme postupovat stejně jako při využití práva na přístup - jen s tím rozdílem, že Vám informace dodáme ve strojově čitelné podobě. 

Právo na výmaz (být zapomenut)

Vaším dalším právem je právo na výmaz (být zapomenut). Pokud si budete přát, máte na to právo. V takovém případě vymažeme veškeré Vaše osobní údaje z našeho systému i ze systémů všech dílčích zpracovatelů a záloh. 

V některých případech jsme vázáni zákonnou povinností a např. musíme evidovat vystavené daňové doklady po lhůtu stanovenou zákonem. V tomto případě tedy smažeme všechny takové osobní údaje, které nejsou vázány jiným zákonem.

Stížnost u Úřadu na ochranu osobních údajů

Pokud máte pocit, že s Vašimi údaji nezacházíme v souladu se zákonem, máte právo se se svou stížností kdykoli obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů. Budeme však moc rádi, pokud budete o tomto podezření informovat nejprve přímo nás, abychom mohli v této věci něco udělat a případné pochybení napravit.

Mlčenlivost

Dovolujeme si Vás ujistit, že naši zaměstnanci i spolupracovníci, kteří budou zpracovávat Vaše osobní údaje, jsou povinni zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení Vašich osobních údajů. Tato mlčenlivost přitom trvá i po skončení závazkových vztahů s námi. Bez Vašeho souhlasu nebudou Vaše osobní údaje vydány žádné jiné třetí straně.

Tyto naše zásady zpracování osobních údajů platí od 25. května 2018 a nahrazují předchozí Ochranu osobních údajů.

Váš H2 World Tým