Kdo je Prof. Guy Van Elsacker DrSc.

Profesor Guy Van Elsacker DrSc. působí ve výzkumu vice než 50 let. Jeho odborným zaměřením se stala komunikace lidských buněk (Crosstalk of Cells).V období posledních čtyř let se intenzivně zaměřil na významnou oblast blahodárného působení molekulárního vodíku. Jako jeden z předních expertů odborné rady Evropského institutu pro terapii molekulá...
Continue reading

Kdo je MUDr. Pavel Malovič?

MUDr. Pavel Malovič pôsobí v Bratislave, kde absolvoval Lekársku fakultu UK (4 atestácie). Vzdelanie si doplnil na Viedenskej univerzite a na Orlando Univesity (USA). Niekoľko rokov pôsobil ako hlavný odborník Ministerstva zdravotníctva SR pre oblasť telovýchovného lekárstva. Je viac ako 25 rokov primárom Kliniky telovýchovného lekárstva Unive...
Continue reading